Borang Penyertaan

20/01/2010 10:44

                                                                                                                        LAMPIRAN A

BORANG PENYERTAAN 

PERTANDINGAN INOVASI DAN KUIZ KELESTARIAN

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

NAMA SEKOLAH             : ________________________________________________________________

ALAMAT SEKOLAH         : _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

NO. TELEFON SEKOLAH: ____________________

NO

NAMA PESERTA

NO KAD PENGENALAN

JANTINA

(L/P)

VEGETARIAN

(YA/TIDAK)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

BUTIRAN GURU PENGIRING

NAMA GURU                         : _____________________________________________

NO. K/PENGENALAN             : _____________________________________________

NOMBOR TELEFON               : _____________________________________________

JANTINA                               : _____________________________________________

KEPERLUAN PENGINAPAN     : _____________________________________________

*Borang ini hendaklah dihantar selewat- lewatnya sebelum  atau pada 5 februari 2010.

Jika ada sebarang kemusykilan dan pertanyaan, sila hubungi talian berikut:

U/p     :           Ahmad Firdaus bin Ahmad Shabudin( Pengarah projek)

013 9199142

Siti Rohaida binti Khas Abdollah( Bahagian perhubungan awam)

017-9203516

Nurul Amal Shaik Mohd Rosdi( Bahagian pertandingan & kehakiman)

019-4442855

 

—————

Back


Contact

Persatuan Sains Kajihayat USM

Pusat Pengajian Sains Kajihayat,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.


0194503925


BioSociety MASCOT

MR. GREEN


Links


The Webmaster

 

YM me at: neomessiah26@yahoo.com.my


USM - An APEX University.